Методичні досягнення 2018-2019 н.р.

Публікації, авторські розробки, участь у конференціях у 2018-2019

Вчитель

Назва заходу

термін

1.

Корольова Л.М.

IV Міжнародна конференція м. Харків ДПУ ім. Г. Сковороди та подала до друку тези «Педагогічна практика – інструмент впливу на ефективну підготовку майбутніх вчителів до розвитку креативних здібностей учнів».

Лютий 2019

2.

Корольова Л.М.

V Ювілейна Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» 16-17 травня 2019 р., м. Запоріжжя та подала до друку тези «Інноваційні риси багатомовної освіти у Запорізькому класичному ліцеї»

Травень 2019

3.

Корольова Л.М.

Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція у м. Київ

Квітень 2019

4.

Корольова Л.М.

Міжнародна науково-практична у Англії «News of Science and education»

Листопад 2019

5.

Корольова Л.М.

Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція у м. Дніпро

Листопад 2018

6.

Муращенко О.В.

Регіональна науково-практична конференція «Нова українська школа: виклики сьогодення, реалії впровадження, перспективи» 29 листопада 2018 р., м. Хмельницький та подала до друку статтю «Сутність і зміст дефініцій «інтеграція» та «інтегроване навчання».

Листопад 2018

7.

Муращенко О.В.

Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Сучасна освіта: методологія, теорія, практика» 12 березня 2019 р., м. Дніпро та подала до друку тези «Шляхи здійснення міжпредметних зв’язків як засіб реалізації інтегрованого навчання».

Березень 2019

8.

Муращенко О.В.

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення» 21-22 березня 2019 р., м. Полтава та подала до друку статтю «Концептуальні основи інтегрованого навчання в початковій освіті».

Березень 2019

9.

Муращенко О.В.

V Ювілейна Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» 16-17 травня 2019 р., м. Запоріжжя та подала до друку тези «Сутність і структура феномену «інтегроване навчання в початковій освіті».

Травень 2019

10.

Федорченко Ю.М.

Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» у м. Хмельницькому

Квітень 2019

11.

Федорченко Ю.М.

Всеукраїнська науково-практична конференція з предметів природничого циклу

Лютий 2019

12.

Чумак І.Ф.

Шості обласні педагогічні читання з гуманної педагогіки «Чисті думки творять дива», присвячених 100-річчю з дня народження В.О. Сухомлинського;

провела майстер-клас з теми відкритого уроку «Дорога до щастя».

Листопад 2018

Авторські розробки уроків

вчитель

назва

1.

Корольова Л.М.

Урок роботи з дитячою книгою, використовуючи стратегію «Шість капелюхів мислення».

2.

Космакова Л.Є.

Фрагменти уроків читання (художнього твору, наукового, науково-популярного) з використанням стратегії «Ромашка Блума».

3.

Сіпакова Л.А.

Фрагменти уроків проведення досліджень: «Чому кавун ягода?», «Чому молоко скисає?», «Чому розрізане яблуко чорніє?»

4.

Пархоменко О.В.

Фрагменти уроків з використанням стратегій «Фішбоун», «Сенкан», «Методика взаємних запитань»


Порівняльний аналіз

Навчальний рік

Методичні виставки

публікації

конференції

Авторські розробки

Педагогічні читання

Конкурси-рейтинги

Всього

2016-2017

9

3

 

12

2017-2018

17

11

11

 

1

40

2018-2019

19

12

11

4

1

47

Порівняльний аналіз

(діаграма)