Методичні досягнення 2020/2021н.р.

Цей навчальний рік був насичений методичними подіями у житті педагогічного колективу ліцею.

Один із напрямків реалізації науково-методичної проблеми є узагальнення та презентація та публікації матеріалів з досвіду роботи вчителів школи, участь у міських, Обласних та всеукраїнських педагогічних виставках.

Протягом навчального року тривав Всеукраїнський конкурс «Учитель року-2020», вчитель математики Єфременко М.В. посіла ІІІ місце у районному етапі зазначеного конкурсу.

З метою підвищення фахової майстерності, вдосконалення професійної компетентності педагогів початкових класів та самоосвіти вчителі ліцею приймали участь у конференціях, педагогічних читання, поширювали та презентували накопичений практичний досвід у фахових виданнях України та країн Європи.

Вчитель

Назва заходу

термін

1.

Корольова Л.М.

V МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ : НАУКОВА ШКОЛА АКАДЕМІКА ІВАНА ЗЯЗЮНА У ПРАЦЯХ ЙОГО СОРАТНИКІВ ТА УЧНІВ, м. Харків (жовтень 2020)

Жовтень

2020

2.

Корольова Л.М.

4І Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи», м. Запоріжжя (квітень 2021)

Квітень 2021

3

Корольова Л.М.

І ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «ОСВІТНІ І КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ПРАКТИКИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОСТІР» , м. Запоріжжя (травень 2020)

Травень 2021

4.

Корольова Л.М.

VІ Міжнародної науково-практичної конференції «НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА НОВОГО СТОРІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ», м. Запоріжжя (травень 2020)

Травень 2021

5.

Корольова Л.М.

Колективна монографія ХНА, кафедра педагогіки та теорії навчання

Вересень

2020

6.

Муращенко О.В.

Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 95-ій річниці Сумського державного педагогічного університету ім. С. Макаренка «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи», м. Суми (29-30 жовтня 2019 року);

Жовтень

2019

7.

Муращенко О.В.

ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 115-річчю від дня народження Жана Поля Сартра «Проблеми емпіричних досліджень у психології, педагогіці та гуманітарних науках», яка відбулася у рамках краківського етапу EUROPEAN ACADEMIC ASSEMBLY-2020 у Східно-Європейському Інституті Психології (Україна-Франція), Конгрес-центр, Тинецьке Бенедиктинське абатство, м. Краків, Польща, 24-28.02.2020 року;

лютий 2021

8.

Муращенко О.В.

VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін», м. Суми, 23-24 квітня 2021 року;

Квітень 2021

9.

Муращенко О.В.

VII Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики», м. Київ (19-21 березня 2021 року).

Березень 2021

10.

Муращенко О.В.

Дидактичний аспект формування міжпредметної структури навчальних знань та способів дій учнів в освітньому процесі початкової школи / О.В. Муращенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : [науковий журнал]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – № 8 (92). – С. 98-108.

2020

11.

Муращенко О.В.

Муращенко О.В. Розвиток особистості вчителя початкових класів засобами активізації її професійної мобільності в системі післядипломної освіти // О.В. Муращенко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини [голов. ред. О.І. Безлюдний]. – Умань : Вид-во Умань ДПУ імені Павла Тичини, 2020. – № 1.

2020

12.

Муращенко О.В.

Застосування методів активного навчання у процесі підготовки вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти / О.В. Муращеко // Збірник наукових праць з психологічних та філософських наук Східно-Європейськогого Інституту Психології (Україна-Франція). – Краків, Польща, 2020.

2020

13.

Федорченко Ю.М.

"Природничі дисципліни: вивчаємо дістанційно" (інтернет-конференція)

Ківтень 2021

14.

Федорченко Ю.М.

збірник статей VI Всеукраїнської наукової шкільної конференції 10 травня 2021 року. – Дніпро: GlobalNauka, 2021. – 531 с. ISBN 987-966-921-222-2:

Дослідження якості та лікувальних властивостей води термальних джерел арабатської стрілки;

Травень 2021

15.

Федорченко Ю.М.

Деякі аспекти вирощування та застосування штучних кристалів.

збірник статей VI Всеукраїнської наукової шкільної конференції 10 травня 2021 року. – Дніпро: GlobalNauka, 2021. – 531 с. ISBN 987-966-921-222-2:

Травень 2021

16.

Василенко Л.П

ВИХОВАННЯ ЛЮДЯНОСТI У ДIТЕЙ В УМОВАХ СУЧАСНОГО СУСПIЛЬСТВА

Збірник тез доповідей укладено за матеріалами

доповідей LVІІІ Мiжнародної науково-практичної інтернет —

конференції «Світовий розвиток науки та техніки», 30 грудня 2020 року, які оприлюднені на інтернет-сторінці el-conf.com.ua

Грудень 2020

17.

Золотухіна Н.О.

ВИХОВАННЯ ЛЮДЯНОСТI У ДIТЕЙ В УМОВАХ СУЧАСНОГО СУСПIЛЬСТВА

Збірник тез доповідей укладено за матеріалами

доповідей LVІІІ Мiжнародної науково-практичної інтернет —

конференції «Світовий розвиток науки та техніки», 30 грудня 2020 року, які оприлюднені на інтернет-сторінці el-conf.com.ua

Грудень 2020

18.

Прохоренко Н.Г.

Збірник тез доповідей укладено за матеріалами

доповідей LVІІІ Мiжнародної науково-практичної інтернет —

конференції «Світовий розвиток науки та техніки», 30 грудня 2020 року, які оприлюднені на інтернет-сторінці el-conf.com.ua

Грудень 2020

19.

Прохоренко Н.Г.

Особливості освітньої діяльності учнів групи продовженого дня [Текст] / Н. Г. Прохоренко, І.М. Грабовська // Збірник тез доповідей Щорічної науково-технічної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2021», 19–23 квітня 2021р. — Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. –у друці

У друці

Почесним внеском у розвиток науково-педагогічної майстерності є робота учителя французької мови Гольдіної О.М., якою було проведено три семінари, що були організовані Посольством Франції в Україні (жовтень 2020, січень 2021 та травень 2021) та семінар для студентів університету за програмю PRO FLE+ (квітень 2021).

Молоді спеціалісти Вапірова А.С. та Процик А.Ю. взяли участь у районному Фестивалі молодих педагогів «Траєкторія успіху».

Всі вчителі закладу (викладання у 5-11 класах) у січні-лютому 2021 р. пройшли навчання на платформі EdEra за курсом «Про дистанційний та змішаний формати навчання для педагогів та керівників шкіл» та отримали сертифікати встановленого зразка МОН.

Учителями початкової школи була проведена апробація медійного контенту для перших-третіх класів (КМ МЕДІА ЕД Profi) за участі МОН України та Інститута модернізації освіти України.

Учитель початкових класів Корольова Л.М. у цьому навчальному році стала членом Єдиної методичної ради Центу професійного розвитку учителів м. Запоріжжя та прийняла участь у 4-х засіданнях, як сертифікований експерт з інституційного аудиту закладів м. Запоріжжя.

Учитель початкових класів Муращенко О.В., яка є експертом з сертифікації учителів початкових класів НУШ неодноразово проводила навчання для учителів-учасників сертифікації НУШ та провела семінар-практикум «Організація інтегрованого навчання молодших школярів в освітньому просторі Нової української школи у межах міського проєкту «Наукова підтримка інновацій в освіті».

Учитель української мови та літератури Крамчаніна Т.П. взяла участь у проєкті «Телевізійні уроки на телеканалі Z» (Шкільні відеоуроки) Проєкт “School Z”. Нею були розроблені шкільні відеоуроки: Українська мова 7 клас «Прислівник як частина мови», українська література 9клас “П.Гулак-Артемовський. Балада “Рибалка”. Вічна тема кохання. Засоби романтичного зображення. Фольклорна основа твору”; “Тарас Шевченко – геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні”;“Контрольна робота. «Нова українська література: П. Куліш, Марко Вовчок».

Крім цього вчителі Запорізького класичного ліцею продовжили укладати авторські розробки уроків по вдосконаленню методичного контенту освітнього простору.

вчитель

назва

1.

Черепинська Л.В.

Авторський матеріал уроку «Подорож та туризм. Корисні поради»

2.

Леощенко Н.В.

Розробка уроків історії згідно нового Державного стандарту, презентація «Людина за часів непу», «Велика депресія. Причини.Наслідки»

3.

Лобанова Н.В.

Розробка уроку за підручником Карпюк. Англійська мова 9 клас “London Zoo, Endangered species of animals.”(міський проект Open School)

4.

Крамчаніна Т.П.

Українська мова 7 клас «Прислівник як частина мови», українська література 9клас “П.Гулак-Артемовський. Балада “Рибалка”. Вічна тема кохання. Засоби романтичного зображення. Фольклорна основа твору”; “Тарас Шевченко – геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні”

Більшість учителів закладу (11 педагогів) прийняли участь у розробці навчального контенту міського онлайн-проекту та інтернет-платформи “School Z”, вони розмістили власні наробки (конспекти уроків, тести, контрольні роботи, презентації) для загального користування педагогічною спільнотою міста.

У цьому навчальному році 12-15 травня 2021 року 22 учителя ліцею прийняли участь у VIIІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, містецькі та освітні практики» (отримали сертифікат учасника).

Таким чином, узагальнюючи досвід та наробки вчителів за І етап роботи з науково-методичної проблеми, можна зафіксувати позитивну динаміку прийняття участі у наукових, методичних виставках, конференціях, конкурсах, педагогічних читаннях:

Навчальний рік

Методичні виставки

публікації

Конференції

Авторські розробки

Педагогічні читання

Конкурси-рейтинги

Всього

2016-2017

9

3

 

12

2017-2018

17

11

11

 

1

40

2018-2019

19

12

11

4

1

47

2019-2020

20

25

14

2

1

62

2020-2021

19

30

15

1

65

З метою підвищення фахової майстерності, вдосконалення професійної компетентності педагогів ліцею та самоосвіти вчителі освітніх кафедр закладу прийняли участь у семінарах, тренінгах, вебінарах тощо.

Вебінари:

 

Початкові класи

Слов’янська філологія

Природничі дисципліни

Теорія музики

Англійська філології

Французька

філологія

 

Суспільні дисципліни

Точні дисцип

ліни

Естетичні дисципліни

Поза

шкільний

заклад

 

разом

 

2019-2020

16

6

11

2

42

8

2

2

 

89

2020-2021

15

14

8

8

51

10

8

7

6

16

137

Тренінги:

 

Початкові класи

Слов’янсь

ка філологія

Природни

чі дисципліни

Теорія музики

Англійська філології

Французька

філологія

 

Суспільні дисципліни

Точні дисцип

ліни

Естетичні дисципліни

Позаш

кільний

заклад

разом

 

 

2019-2020

7

_

1

5

7

8

5

4

6

43

2020-2021

11

5

4

3

5

6

2

3

1

7

47

Семінари-практикуми:

 

Початкові класи

Слов’янська філологія

Природничі дисципліни

Теорія музики

Англійська філології

Французька

філологія

 

Суспільні дисципліни

Точні дисцип

ліни

Естетичні дисципліни

Поза

шкільний

заклад

разом

 

 

2019-2020

3

1

1

4

4

3

4

4

3

6

33

2020-2021

5

3

1

1

5

4

2

5

2

11

39

Під час дистанційного навчання усіма вчителями закладу проводились заняття онлайн на платформі G Sute та у Zoom. Під час занять були дотримані усі вимоги: тривалість уроку, наявність фізичних розминок, відпрацювання артикуляційних, дихальних вправ, партерна гімнастика, повторення вивченого матеріала. Цікавинками дистанційного навчання було створення онлайн-проектів, звутцвання про проведення уроків, участь ліцеїстів у різноманітних фахових олімпіадах та конкурсах. Звіти та світлини були розміщені на офіційній сторінці закладу у мережі Facebook. Вчителі в умовах дистанційного навчання активізували розробки матеріалів з усіх предметів Вони створювали та використовували у своїй роботі онлайн-тести, розробки уроків з використанням додатку Google – Classroom , були освоєні методи дистанційної роботи на платформах таких ресурсів як МЕЕТ, ZOOM, naurok, e-School, School_Z, EdEra та інших.