Правила прийому учнiв

Інформація для батьків майбутніх першокласників

До уваги батьків

майбутніх першокласників!

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 13.07.2017 № 1021 «Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня», відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 903-р «Про затвердження плану заходів на 2018 – 2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», наказу Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації від 15.01.2018 №34 «Про організаційні заходи щодо прийому до 1-х класів закладів загальної середньої освіти Запорізької області у 2018 році» та з метою забезпечення впровадження концепції «Нова українська школа» в початковій ланці і реформування освіти в Запорізькій області

ПОВІДОМЛЯЄМО,

 

що інформацію про набір дітей у 1-ші класи Запорізького класичного ліцею на 2018-2019 н.р. буде оприлюднено на сайті закладу та в інформаційному куточку ліцею після виходу розпорядження районної державної адміністрації щодо закріплення за закладами загальної середньої освіти території обслуговування (орієнтовно після 26.03.2018).

Адміністрація

 

 

 

ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ПРИЙОМУ ДО ЗАПОРІЗЬКОГО КЛАСИЧНОГО ЛІЦЕЮ

1. Загальні положення

1.1 У звязку з особливостями індивідуального навчального плану, затвердженого Наказом № 118 від 28 квітня 1995 Міністерством освіти та науки України, що передбачає обовязкове вивчення в 1-8 класах музичного інструменту та інших предметів музично-естетичного циклу, а також через великий попит серед батьків навчати своїх дітей у Класичному ліцеї, відповідно до п.п..3, 3.5 Статуту Класичного ліцею, Ліцей має право проводити конкурсний набір учнів у перший клас.

1.5 Ліцей звільнено від мікрорайону і набір ведеться незалежно від місця проживання учня.

1.7 У звязку з профільністю навчання в старшій ланці, а також з комплектацією лише одного класу в паралелі 10, 11 кл. проводиться конкурсний набір  до 10 класу.  При наявності рівних показників перевага надається учням Класичного ліцею та переможцям олімпіад.

2. Організація конкурсу

2.1 Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за 2 місяці до його початку та розміщуються в приміщенні Класичного ліцею.

2.2 Термін проведення конкурсного приймання в 1 класи —  з 01 квітня по 01 червня поточного року. По його закінченні в приміщенні Ліцею вивішуються списки дітей,  які рекомендовані до вступу в перший клас Ліцею. В кінці травня батьки, діти яких рекомендовані до вступу, запрошуються на збори, де визначається музичний інструмент для учнів, перша іноземна мова навчання та інші питання наступного навчання.

2.3 Проведення конкурсного приймання в 2-10 класи здійснюється в червні, по закінченні навчального року.

2.7 Учні, які вступають до 2-10 класів, подають заяву, табель успішності, копії дипломів, грамот, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціальності.

2.8 Для участі в конкурсі дітей, які вступають до 1 класу, необхідно подати заяву, копію свідоцтва про народження та медичну картку дитини встановленого зразка і заповнити анкету співбесіди.

3. Проведення конкурсу

3.1 Конкурс на приймання (співбесіда) дітей до 1-го класу Ліцею проводиться з 1 квітня по 01 червня в присутності батьків.

3.2 Конкурсні випробовування для учнів 2-10 класів проводяться з 1 по 15 червня, добір — до 28 серпня

3.3 Конкурсні випробовування проводяться:

для учнів 2-9 класів — з музики, математики, російської, української та інших мов, історії України, світової та української літератури;

для учнів інших шкіл, які вступають до 10 класу — за вишевказаними основними дисциплінами;

для учнів Класичного ліцею, які вступають  до 10 класу — за результатами рейтингу семестрового оцінювання 1 семестру та учительського балу, участі в громадському житті Ліцею, поведінки та моральних якостей вступника, встановленого консиліумом.

 

4. Зміст психолого-педагогічного дослідження майбутніх першокласників

4.1 Психологічна готовність до школи містить:

— інтелектуальну готовність;

— мотиваційну готовність;

— емоційно-вольову готовність

4.2 Комісія з набору учнів розглядає такі психоло-педагогічні показники готовності дитини до школи:

— саморегуляція;

— читання та переказ;

— словниковий запас мовлення;

— короткочасна память;

— логічне мислення;

— творче мислення;

— увага;

— мотивація;

— пізнавальна активність.

4.3 У звязку з існуванням у Ліцеї естетичного циклу предметів, комісія використовує додаткові критерії конкурсного відбору до готовності дітей до вивчення музики, танцю, театру, образотворчого мистецтва:

— емоційна чутливість;

— музикальний слух;

— музикальна память;

— почуття ритму.

Для психолого-педагогічної консультації дитини потрібно:

1. підготувати вдома пісню для прослуховування (без музичного супроводу)

2. простий та кольорові олівці, фломастери;

3. фото дитини останнє за віком, невеликого формату;

4. медичну картку з поліклініки

5. Порядок зарахування

5.1 Діти, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії.

5.2 До Ліцею подаються такі документи:

для 1 класу: копія свідоцтва про народження,

                          медична картка (довідка) встановленого зразка;

для 2-9 класу: табель успішності;

для 10 класу: свідоцтво про базову загальну середню освіту, табель успішності

5.3  Діти, які зараховані до Ліцею, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з Ліцею. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.