Нормативна база

Закон України «Про освіту» Закон України «Про повну загальну середню освіту» Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684 "Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів" Наказ Міністерства освіти і науки України від 08 вересня 2020 року № 1115 "Деякі питання організації дистанційного навчання" Наказ Міністерства освіти і […]

Загальні положення

Відповідно до статті 9 Закону України «Про освіту» освіта може бути організована за такими формами: інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева); індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж).

Індивідуальна форма навчання

Індивідуальна форма навчання в системі загальної середньої освіти – це одна із форм організації навчально-виховного процесу для забезпечення права осіб на здобуття повної загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах. http://school22.edukit.sumy.ua/normativna_baza/individualjna_forma_navchannya/ Організація індивідуальної форми навчання визначається та організовується згідно з Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від […]

Підстави для організації індивідуальної форми навчання. Сімейна (домашня) форма здобуття освіти.

Підстави для організації індивідуальної форми навчання: заява одного з батьків або їх законних представників (для повнолітніх – їх особиста заява) про зарахування на індивідуальну форму навчання; наказ керівника навчального закладу; погодження відповідного органу управління освітою. Перелік осіб, для яких може запроваджуватись індивідуальна форма навчання Особи, які за станом здоров’я (у тому числі особи з особливими […]

Дистанційна форма навчання

Дистанційна форма навчання – індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. Підстави для організації дистанційної форми навчання Письмова заява повнолітньої особи та/або батьків (одного із батьків) […]

Дистанційна форма навчання в умовах воєнного стану

У зв'язку з веденням в Україні Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64 "Про введення воєнного стану в Україні" правового режиму воєнного стану діти можуть здобувати освіту за дистанційною формою в закладі освіти, в якому навчалася раніше. Навіть якщо заклад освіти фізично зруйновано – він однаково може організовувати дистанційне навчання для всіх здобувачів. Якщо дистанційне […]