Основні форми здобуття освіти

Відповідно до статті 9 Закону України «Про освіту» загальна середня освіта може бути організована за такими формами:  інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева); індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж). https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5d6/fce/f89/5d6fcef894444942610577.pdf Основних форм здобуття освіти — три: форма   спосіб організації суть ІНСТИТУЦІЙНА   очна (денна, вечірня) навчання здобувачів освіти, що передбачає їхню безпосередню участь в […]