Методичні досягнення 2015/2016н.р.

29 березня викладачi та представники шкiльноi преси Класичного взяли участь у прес-конференцii Департаменту освiти i науки, молодi та спорту Запорiзькоi мiськоi ради з питань формату проведення та змiстовного наповнення VII Мiськоi виставки педагогiчних технологiй, а також залучилися до проведення авторських майстер-класiв, мали змогу обмiнятися враженнями та думками у Клубi освiтян, збагатитися цiкавою iнформацiєю вiдповiдно своiм професiйним уподобанням.

У роботi VII Мiської педагогiчної виставки брали участь Пантюх М.I., Рагiмова Г.А., Захлюпана О.С., Липова Я.О., Казачук Ю.В., Кiрєєва О.М., Сова Т.I., Єгорова I.С., Назаренко Т.I., Тiшкiна I. А., Хомутенко О.М., Горєлова Г.М., Кабаченко С.О., Зеленська С.Г.

 Колективна праця педагогiв Класичного визнана найкращою за результатами Мiжнародноi виставки "Сучаснi заклади освiти — 2016" та здобула золоту медаль у номiнацii " Iнновацiйнi форми розвитку професiйноi компетентностi працiвникiв у закладах освiти"!  На виставцi були представленi розробки урокiв, матерiали предметних тижнiв, результати конкурсiв педагогiв Лiцею: Баньковськоi О.Г. (програма розвитку), Грабовськоi I.М., Черепинськоi Л.В.. Пантюх М.I., Золотухiноi Н.О., Тiшкiноi I. А., Макєєвоi В.С., Кiрєєвоi О.М., Гапоненко А.О., Захлюпаноi О.С., Роговцовоi С.Ю.

     Результативнiсть фахових конкурсiв: Корольова Л.М., Кiрєєва О. М., Денисенко Н.В., Буткова I.М.

     Окрема подяка вчителям, якi сприяли якiсному оформленню педагогiчних надбань: Хомутенко О.М., Iващенко Я.Л., Лавринець А.П., Стеценко I.В., Ганоцький I. В., Єгорова I. С.