Внутрішня система забезпечення якості освіти

 Положення про внутрішню  систему забезпечення якості освіти у Запорізькому класичному ліцеї Запорізької міської ради Запорізької області

 Положення  про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Запорізького класичного ліцею Запорізької міської ради Запорізької області

Стратегія розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти