Ми вітаємо нашу директорку Баньковську Олену Григорівну, яка стала переможницею цього конкурсу у номінації «Жінка — працівник освіти і науки»!

Традиційно вже 19-й рік поспіль у Запорізькій області проводиться обласний конкурс «Господиня свого краю». Для визначення цьогорічних переможців відбулося засідання конкурсної комісії на чолі з директоркою Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Світланою Абдурахмановою, яка зазначила наступне:

− Головним меседжем «Господині свого краю» є підвищення ролі жінок у суспільстві, підтримка їх плідної праці в різних сферах господарського, суспільно-політичного, духовного і громадського життя Запорізької області.
  До участі в конкурсі залучалися жінки за поданням структурних підрозділів облдержадміністрації. За результатами конкурсної комісії переможницями визначено 48 учасниць в різних номінаціях. 
Ми вітаємо нашу директорку Баньковську Олену Григорівну, яка стала переможницею цього конкурсу у номінації «Жінка — працівник освіти і науки»!
І бажаємо їй подальшого натхнення у праці на благо нашого ліцею!!!

        

 

Публікації, авторські розробки, участь у конференціях, вебінарах, семінарах-практикумах, майстер-класах, коворкінгах у 2019-2020

Вчитель

Назва заходу

термін

1.

Корольова Л.М.

V МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ : НАУКОВА ШКОЛА АКАДЕМІКА ІВАНА ЗЯЗЮНА У ПРАЦЯХ ЙОГО СОРАТНИКІВ ТА УЧНІВ, м. Харків (жовтень 2019)

Жовтень

2019

2.

Корольова Л.М.

VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» м. Суми (грудень 2019)

Грудень

2019

3.

Корольова Л.М.

ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Нова українська школа: початок реформ», м. Глухів (березень 2020)

Березень

2020

4.

Корольова Л.М.

4І Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи», м. Запоріжжя (квітень 2020)

Квітень 2020

5. 

Корольова Л.М.

І ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «ОСВІТНІ І КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ПРАКТИКИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОСТІР», м.Запоріжжя (травень 2020)

Травень 2020

6.

Корольова Л.М.

VІ Міжнародної науково-практичної конференції «НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА НОВОГО СТОРІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ», м.Запоріжжя (травень 2020)

Травень 2020

7.

Корольова Л.М.

«Концептуальні засади педагогічного впливу на процес підготовки майбутніх учителів початкових класів Нової української школи до розвитку креативних здібностей молодших школярів», НПУ ім. Драгоманова, Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, листопад 2019

Листопад 2019

8.

Корольова Л.М.

Колективна монографія ХНА, кафедра педагогіки та теорії навчання

Червень 2020

9.

Муращенко О.В.

ІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи», м. Ніжин (17 жовтня 2019 року);

Жовтень, 2019

10.

Муращенко О.В.

Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 95-ій річниці Сумського державного педагогічного університету ім. С. Макаренка «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи», м. Суми (29-30 жовтня 2019 року);

Жовтень

2019

11.

Муращенко О.В.

DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF WORLD SCIENCE. Abstracts of the 6th International Scientific and Practical Conference. Perfect publishing. Vancouver, Canada. 19-21 February 2020;

Лютий, 2020

12.

Муращенко О.В.

ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 115-річчю від дня народження Жана Поля Сартра «Проблеми емпіричних досліджень у психології, педагогіці та гуманітарних науках», яка відбулася у рамках краківського етапу EUROPEAN ACADEMIC ASSEMBLY-2020 у Східно-Європейському Інституті Психології (Україна-Франція), Конгрес-центр, Тинецьке Бенедиктинське абатство, м. Краків, Польща, 24-28.02.2020 року;

лютий 2020

13.

Муращенко О.В.

PERSPECTIVES OF WORLD SCIENCE AND EDUCATION. Abstracts of the 6th International Scientific and Practical Conference. Perfect publishing. Osaka, Japan. 26-28 February 2020;

Лютий 2020

14.

Муращенко О.В.

SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY. Abstracts of the 7th International Scientific and Practical Conference. Perfect publishing. Liverpool, Great Britain. 4-6 March 2020;

Березень, 2020

15.

Муращенко О.В.

VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін», м. Суми, 23-24 квітня 2020 року;

Квітень 2020

16.

Муращенко О.В.

VII Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики», м. Київ (19-21 березня 2020 року).

Березень 2020

17.

Муращенко О.В.

Критерії, показники та рівні готовності вчителів початкових класів до інтегрованого навчання / О.В. Муращенко // Педагогічні науки : [зб. наук. пр.]. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2019. – № 3 (66), вересень. – С. 178-185.

Вересень 2019

18.

Муращенко О.В.

Дидактичний аспект формування міжпредметної структури навчальних знань та способів дій учнів в освітньому процесі початкової школи / О.В. Муращенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : [науковий журнал]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – № 8 (92). – С. 98-108.

2019

19.

Муращенко О.В.

Муращенко О.В. Створення єдиного освітнього простору закладів післядипломної освіти / О.В. Муращенко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : [наук.-метод. журнал]. – Київ : Едельвейс, 2019. – № 4 (61). – С. 13-18.

2019

20.

Муращенко О.В.

Муращенко О.В. Розвиток особистості вчителя початкових класів засобами активізації її професійної мобільності в системі післядипломної освіти // О.В. Муращенко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини [голов. ред. О.І. Безлюдний]. – Умань : Вид-во Умань ДПУ імені Павла Тичини, 2020. – № 1.

2020

21.

Муращенко О.В.

Застосування методів активного навчання у процесі підготовки вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти / О.В. Муращеко // Збірник наукових праць з психологічних та філософських наук Східно-Європейськогого Інституту Психології (Україна-Франція). – Краків, Польща, 2020.

2020

22.

Муращенко О.В.

Результати дослідно-експериментальної роботи щодо підготовки вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти до інтегрованого навчання / О.В. Муращенко // East European Scientific Journal (Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe). – Краків, Польща, 2020.

2020

23.

Лавринець А.П.

3 роботи у співавторстві

Протягом року

24.

Федорченко Ю.М.

"Природничі дисципліни: вивчаємо дистанційно" (інтернет-конференція)

Ківтень 2020


У цьому навчальному році 19-21 березні 2020 року 19 учителів ліцею прийняли участь у VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, містецькі та освітні практики» (отримали сертифікат учасника).

Авторські розробки уроків

вчитель

назва

1.

Корольова Л.М.

Методичний контент к урокам внеклассного чтения

2.

Леощенко Н.В.

Розробка уроків історії згідно нового Державного стандарту, презентація «Людина за часів непу», «Велика депресія. Причини.Наслідки»

Вебінари:

 

Початкові класи

Слов’янська філологія

Природничі дисципліни

Теорія музики

Англійська філології

Французька

філологія

 

Суспільні дисципліни

Точні дисцип

ліни

Естетичні дисципліни

Поза

шкільний

заклад

разом

 

2019-2020

11

11

9

46

8

2

2

 

89

Тренінги:

 

Початкові класи

Слов’янська філологія

Природничі дисципліни

Теорія музики

Англійська філології

Французька

філологія

 

Суспільні дисципліни

Точні дисцип

ліни

Естетичні дисципліни

Поза

шкільний

заклад

разом

 

2019-2020

7

1

5

7

8

5

4

6

43

Семінари-практикуми:

 

Початкові класи

Слов’янська філологія

Природничі дисципліни

Теорія музики

Англійська філології

Французька

філологія

 

Суспільні дисципліни

Точні дисцип

ліни

Естетичні дисципліни

Поза

шкільний

заклад

разом

 

2019-2020

3

1

1

4

4

3

4

4

3

6

33

 

Порівняльний аналіз

Навчальний рік

Методичні виставки

публікації

Конференції

Авторські розробки

Педагогічні читання

Конкурси-рейтинги

Всього

2016-2017

9

3

 

12

2017-2018

17

11

11

 

1

40

2018-2019

19

12

11

4

1

47

2019-2020

20

25

14

2

1

62

Порівняльний аналіз 

(діаграма)