Основні форми здобуття освіти

Відповідно до статті 9 Закону України «Про освіту» загальна середня освіта може бути організована за такими формами

інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева);

індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж).

Основних форм здобуття освіти — три:

форма

 

спосіб організації

суть

ІНСТИТУЦІЙНА

 
  • очна
    (денна, вечірня)

навчання здобувачів освіти, що передбачає їхню безпосередню участь в освітньому процесі

 
  • заочна

навчання здобувачів освіти шляхом поєднання очної форми освіти під час короткочасних сесій і самостійного оволодіння освітньою програмою в проміжку між ними

 
  • дистанційна

індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій

 
  • мережева

навчання здобувачів освіти, завдяки якому оволодіння освітньою програмою відбувається за участі різних суб’єктів освітньої діяльності, що взаємодіють між собою на договірних засадах

ІНДИВІДУАЛЬНА

 
  • екстернатна

навчання здобувачів освіти, за яким освітня програма повністю засвоюється здобувачем самостійно, а оцінювання результатів навчання та присвоєння освітньої кваліфікації здійснюється відповідно до законодавства

 
  • сімейна (домашня)

організація освітнього процесу дітей самостійно їхніми батьками для здобуття формальної (дошкільної, повної загальної середньої) та/або неформальної освіти

Відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні не нижче стандартів освіти несуть батьки. Оцінювання результатів навчання, а також присудження освітніх кваліфікацій здійснюється відповідно до законодавства

 
  • педагогічний патронаж

організація освітнього процесу педагогічними працівниками, що передбачає забезпечення ними засвоєння освітньої програми здобувачем освіти, який за психофізичним станом або з інших причин, визначених законодавством, зокрема з метою забезпечення доступності здобуття освіти, потребує такої форми