Індивідуальна форма навчання

Індивідуальна форма навчання в системі загальної середньої освіти – це одна із форм організації навчально-виховного процесу для забезпечення права осіб на здобуття повної загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах. http://school22.edukit.sumy.ua/normativna_baza/individualjna_forma_navchannya/ Організація індивідуальної форми навчання визначається та організовується згідно з Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від […]

Підстави для організації індивідуальної форми навчання. Сімейна (домашня) форма здобуття освіти.

Підстави для організації індивідуальної форми навчання: заява одного з батьків або їх законних представників (для повнолітніх – їх особиста заява) про зарахування на індивідуальну форму навчання; наказ керівника навчального закладу; погодження відповідного органу управління освітою. Перелік осіб, для яких може запроваджуватись індивідуальна форма навчання Особи, які за станом здоров’я (у тому числі особи з особливими […]

Дистанційна форма навчання

Дистанційна форма навчання – індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. Підстави для організації дистанційної форми навчання Письмова заява повнолітньої особи та/або батьків (одного із батьків) […]

Дистанційна форма навчання в умовах воєнного стану

У зв'язку з веденням в Україні Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64 "Про введення воєнного стану в Україні" правового режиму воєнного стану діти можуть здобувати освіту за дистанційною формою в закладі освіти, в якому навчалася раніше. Навіть якщо заклад освіти фізично зруйновано – він однаково може організовувати дистанційне навчання для всіх здобувачів. Якщо дистанційне […]

Основні форми здобуття освіти

Відповідно до статті 9 Закону України «Про освіту» загальна середня освіта може бути організована за такими формами:  інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева); індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж). https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5d6/fce/f89/5d6fcef894444942610577.pdf Основних форм здобуття освіти — три: форма   спосіб організації суть ІНСТИТУЦІЙНА   очна (денна, вечірня) навчання здобувачів освіти, що передбачає їхню безпосередню участь в […]