Правила прийому учнів до Класичного ліцею

ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ПРИЙМАННЯ ДО ЗАПОРІЗЬКОГО КЛАСИЧНОГО ЛІЦЕЮ

1. Загальні положення

1.1 У зв"язку з особливостями індивідуального навчального плану, затвердженого Наказом № 118 від 28 квітня 1995 Міністерством освіти і науки України, що передбачає обов"язкове вивчення в 1-8 класах музичного інтрументу та інших предметів музично-естетичного циклу, а також через великий попит серед батьків навчати своїх дітей у Класичному ліцеї, відповідно до п.п..3, 3.5 Статуту Класичного ліцею, Ліцей має право проводити конкурсний набір учнів у перший клас.

1.5 Ліцей звільнено від мікрорайону і набір ведеться незалежно від місця проживання учня.

1.7 У зв"язку з профільністю навчання в старшій ланці, а також з комплектецією лише одного класу в паралелі 10, 11 кл. проводиться конкурсний набір  до 10 класу.  При наявності рівних показників перевага надається учням Класичного ліцею та переможцям олімпіад.

2. Організація конкурсу

2.1 Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за 2 місяці до його початку та розміщуються в приміщенні Класичного ліцею.

2.2 Термін проведення конкурсного приймання в 1 класи —  з 01 квітня по 01 червня поточного року. По його закінченні в приміщенні Ліцею вивішуються списки дітей,  які рекомендовані до вступу в перший клас Ліцею. В кінці травня батьки, діти яких рекомендовані до вступу, запрошуються на збори, де визначається музичний інструмент для учнів, перша іноземна мова навчання та інші питання наступного навчання.

2.3 Проведення конкурсного приймання в 2-10 класи здійснюється в червні, по закінченні навчального року.

2.7 Учні, які вступають до 2-10 класів, подають заяву, табель успішності, копії дипломів, грамот, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціальності.

2.8 Для участі в конкурсі дітей , які вступають до 1 класу, необхідно подати заяву, копію свідотства про народження та медичну картку дитини встановленого зразка і заповнити анкету співбесіди.

3. Проведення конкурсу

3.1 Конкурс на приймання(співбесіда) дітей до 1-го класу Ліцею проводиться з 1 квітня по 01 червня в присутності батьків.

3.2 Конкурсні випробовування для учнів 2-10 класів проводяться з 1 по 15 червня, добір — до 28 серпня

3.3 Кокурсні випробовування проводяться:

для учнів 2-9 класів — з музики, математики, російської, української та інших мов, історії України, світової та української літератури;

для учнів інших шкіл, які вступають до 10 класу- за вишевказанними основними дисциплінами;

для учнів Класичного ліцею, які вступають  до 10 класу — за результатами рейтингу семестрового оцінювання 1 семестру та учительского балу, участі в громадському житті Ліцею, поведінки та моральних якостей вступника, встаноленого консиліумом.

 

4. Зміст психолого-педагогічного дослідження майбутніх першокласників

4.1 Психолоічна готовність до школи включає в себе:

— інтелектуальну готовність;

— мотиваційну готовність;

— емоційно-вольову готовність

4.2 Комісія з набору учнів розглядає такі психоло-педагогічні показники готовності дитини до школи:

— саморегуляція;

— читання та переказ;

— словниковий запас мовлення;

— короткочасна пам"ять та умовивід;

— логічне мислення;

— творче мислення;

— увага;

— мотивація;

— пізнавальна активність.

4.3 У зв"язку з існуванням у Ліцеї естетичного циклу предметів, комісія використовує додаткові критерії конкурсного відбору до готовності дітей до вивчення музики, танцю, театру, образотворчого мистецтва:

— емоційна чутливість;

— музикальний слух;

— музикальна пам"ять;

— почуття ритму.

Для психолого-педагогічної консультації дитини потрібно:

1. підготувати вдома пісню для прослуховування ( без музичного супроводу)

2. простий та кольорові олівці, фломастери;

3. фото дитини останнє за віком, невеликого формату;

4. медичну картку з поліклініки

5. Порядок зарахування

5.1 Діти, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії.

5.2 До Ліцею подаються такі документи:

для 1 класу: копія свідоцтва про народження,

                          медична картка (довідка) встановленого зразка;

для 2-9 класу: табель успішності;

для 10 класу: свідоцтво про базову загальну середню освіту, табель успішності

5.3 Діти, які зараховані до Ліцею, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з Ліцею. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.