Список дітей (зараховані до 1 класу на 2018-2019 н.р)

 

                    

                              Список дітей, зарахованих до 1 класу

 

 

Прізвище

Прізвище

1.       

Андрєєв

34.

Левін

2.       

Бабенко

35.

Леоненко

3.       

Бакаєва

36.

Логвін

4.       

Бачурін

37.

Макаров

5.       

Бережна

38.

Мартиненко

6.       

Бондарев

39.

Меняйло

7.       

Боркун

40.

Млявий

8.       

Виростков

41.

Московка

9.       

Вікторова     

42.

Найдьонова

10.   

Волошин

43.

Новоструєва

11.   

Ворона

44.

Олійник

12.   

Глущенко

45.

Омел`янович

13.   

Горєлова

46.

Остапенко

14.   

Гринь

47.

Остапенко

15.   

Давидова

48.

П`ятигорець

16.   

Долгополов

49.

Палямар

17.   

Доля

50.

Петроченко

18.   

Дорошенко

51.

Полякова

19.   

Євдокименко

52.

Процик

20.   

Іваненко

53.

Рибалко

21.   

Івахненко

54.

Рябініна

22.   

Кайдашева

55.

Суздаленко

23.   

Кірєєв

56.

Сукач

24.   

Кірієнко

57.

Сєров

25.   

Кірченко

58.

Тягунов

26.   

Клименко

59.

Усенков

27.   

Коваль

60.

Феденко

28.   

Козуб

61.

Шонія

29.   

Корінь

62.

Щербатенко

30.   

Кравченко

63.

Яковенко

31.   

Круговий

64.

Яцун

32.   

Купрій

 

 

 

 

 

 

33.   

Курніков

 

 

 

У зв`язку з відкриттям додаткового  класу 15.06.2018 до 1 класу Запорізького класичного ліцею були зараховані :

 1.  

Артеменко 

 1.  

Вельбік 

 1.  

Ганенко 

 1.  

Григоровська 

 1.  

Деніс 

 1.  

Діденко 

 1.  

Коровкін 

 1.  

Крикота 

 1.  

Лісянська 

 1.  

Мігуля 

 1.  

Наголенко 

 1.  

Нестеренко 

 1.  

Петерик

 1.  

Позднюк 

 1.  

Прошин 

 1.  

Руденко

 1.  

Сєроштанов 

 1.  

Сідєльнікова 

 1.  

Стародубов  

 1.  

Михайленко 

 

Вільних місць  станом на 01.06 2018 немає.

Станом на 18.06.2018 Запорізький класичний ліцей має 6 вільних місць у першому класі .

Станом на 28.09.2018 Запорізький класичний ліцей має 3 вільних місця у першому класі .

Згідно з пунктом 7 розділу I «Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» зарахування на вільні місця відбувається у порядку надходження заяв.