ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ №3

 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ КЛАСИЧНИЙ ЛІЦЕЙ

ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Леоніда Жаботинського, 23, м. Запоріжжя, 69126, тел. (061) 227-10-31 (д),  227-10-32 (с ),

E-mail: lyceumsekret@ukr.net,  Код ЄДРПОУ 26316382

 

 

                                                            ВИТЯГ З  ПРОТОКОЛУ № 3

21. 02.2023р                                               м. Запоріжжя                                           

 

ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ №3

засідання педагогічної ради

 

Голова – Гончаренко М.М.

Секретар – Юренко І.В.

Присутні – 73 (список додається)

Відсутні – 1 (Касаткіна К.О..)

Запрошені – Остапець І.Г., бібліотекар ліцею

 

Порядок денний:

2.Про вибір проєктів підручників та посібників для 1 класу (доповідач Муращенко О.В., заступник директора з НВР).

 

2.СЛУХАЛИ:

Муращенко О.В.., яка ознайомила педагогічний колектив з листом Міністерства освіти і науки України від 27.01.2023 № 1/1299-23 «Про вибір закладами загальної середньої освіти підручників для 1 класу», Порядком проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) та посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 вересня 2021 року № 1001, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2021 року за № 1483/37105 (далі – Порядок), зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 17 травня 2022 року № 449, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 травня 2022 року за № 535/37871 та зазначила, що педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО), відповідно до абзацу 10 п. 3 наказу МОН України від 24.09.2020 № 1184 «Про проведення конкурсного відбору підручників та посібників  (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2022-2023 роках (1 клас)» (із змінами) і абзацу 6 Інструктивно-методичних матеріалів для здійснення вибору закладами загальної середньої освіти підручників та посібників для 1 класів  за фрагментами електронних версій оригінал-макетів підручників з кожної назви та оформлення результатів вибору (далі – Інструктивно-методичні матеріали) (додаток 1 до листа МОН України від 27.01.2023 № 1/1299-23) з 03лютого до 22 лютого 2022 року повинні були ознайомитися на веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти за посиланням: https://lib.imzo.gov.ua/konkurs-pdruchnikv/konkurs-pdruchnikv-dlya-4-klasu/ з фрагментами електронних версій оригінал-макетів підручників та посібників для 1 класу та здійснити безпосередній вибір підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника. Олена Валентинівна звернула увагу присутніх вчителів на те, що відповідно до абзацу 11 Інструктивно-методичних матеріалів (додаток 1 до листа МОН України від 30.12.2020 № 1/9-716) кожен педагогічний працівник ЗЗСО має право повідомити на «гарячу телефонну лінію» МОН (044)248-17-50, (044)248-21-61 чи письмово на поштову адресу МОН (просп. Перемоги, 10, м. Київ, 01135) або ІМЗО (вул. Василя Липківського, буд. 36, м. Київ, 03035) про вплив або бажання третіх осіб вплинути на його волевиявлення щодо вибору підручників чи про факт зміни волевиявлення вчителів ЗЗСО, у якому він працює.

 

2. ВИСТУПИЛИ:

2.1. Сіпакова Л.А, вчитель початкових класів ознайомила присутніх педагогічних працівників з переліком проєктів посібників з української мови та читання і зазначила, що вона обирала між проєктами посібників «Українська мова. Буквар» навчальний посібник для 1 класу закладів загальної середньої освіти (у 6-и частинах) (авт. Вашуленко М. С., Вашуленко О. В., Прищепа О. Ю.); тому що саме зміст цього проєкту посыбника відповідає, в цілому, вимогам Державного стандарту початкової освіти, «Концепції Нової української школи», спрямований на забезпечення організації освітнього процесу на компетентнісних засадах й сприятиме досягненню очікуваних результатів навчання учнів відповідно до вимог, визначених Типовою освітньої програмою.

2.2. Лобанова Н.В., вчитель англійської мови ознайомила присутніх вчителів з переліком проєктів підручників з англійської мови та зазначила, що вона обирала між проєктами підручників і її вибір зупинився на проєкті підручника -«Англійська мова» підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) (авт. Мітчелл Г. К.), тому що зміст проєкту вищезазначеного підручника відповідає, в цілому, вимогам Державного стандарту початкової освіти, «Концепції Нової української школи» та навчальній програмі з іноземних мов для закладів загальної середньої освіти (1-4 класи). Наталя Василівна також звернула увагу на те, що зміст навчального, дидактичного матеріалу і комплекс вправ, які подані у обраному проєкті підручника дозволяють формувати й розвивати у здобувачів освіти 1-х класів уміння практично комунікувати у навчальних, практико-орієнтованих ситуаціях, застосовувати набутий досвід успішного спілкування у життєвих ситуаціях.

2.3. Муращенко О.В., вчитель початкових класів ознайомила присутніх вчителів з переліком проєктів посібників з математики та зазначила, що вона обирала між проєктами посібників і її вибір зупинився на проєкті посібника -«Математика» навчальний посібник для 1 класу закладів загальної середньої освіти (у 3-х частинах) (авт. Скворцова С. О., Онопрієнко О. В.), який відповідає, в цілому, вимогам Державного стандарту початкової освіти, «Концепції Нової української школи», укладений згідно положень і вимог Типової освітньої програми з даної дисципліни. Муращенко О.В. зазначила, що реалізуючи компетентнісний підхід до моделювання змісту проєкту посібника, автор  передбачив інтеграцію знань, їх системність і цілісність, створення можливостей для кожного здобувача освіти самостійно аналізувати, міркувати, роботи узагальнення й висновки.

2.4. Чумак І.Ф.., вчитель початкових класів ознайомила присутніх вчителів з переліком проєктів підручників з предмету «Я досліджую світ» та зазначила, що вона обирала між проєктами підручників і її вибір зупинився на проєкті підручника -«Я досліджую світ» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Гільберг Т. Г., Тарнавська С. С., Павич Н. М.) , тому що зміст проєкту вищезазначеного підручника відповідає, в цілому, вимогам Державного стандарту початкової освіти, «Концепції Нової української школи» та навчальній програмі з даної дисципліни. Ірина Федосіївна також звернула увагу на те, що зміст навчального матеріалу, поданого у обраному проєкті підручника поєднує природничу, громадянську, історичну, здоров’язбережувальну, соціальну, технологічну освітні галузі, реалізує принципи інтеграції, критичного мислення, педагогіки партнерства та забезпечує організацію освітнього процесу на компетентнісних засадах.

2.5. Жарій Т.В., вчитель образотворчого мистецтва ознайомила присутніх вчителів з переліком проєктів підручників з предмету «Мистецтво» та зазначила, що вона обирала між дев’яти проєктами підручників і її вибір зупинився на проєкті підручника Кондратова Л.Г. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти», який повністю реалізує змістові домінанти Мистецької освітньої галузі Державного стандарту початкової освіти, забезпечує реалізацію Концепції Нової української школи і спрямований на формування ключових, мистецьких предметних та міжпредметних компетентностей, необхідних для художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті. Тамара Василівна також звернула увагу на те, що зміст навчального матеріалу, поданого у обраному проєкті підручника сприяє розвитку емоційної сфери у молодших школярів через виконання завдань, які включають елементи ігрової діяльності та розуміння власного стану (радісний, сумний, спокійний, сердитий та інші), враховує нестійкість та переважання мимовільної уваги дітей молодшого шкільного віку, тому завдання супроводжуються яскравими ілюстраціями та зміною завдань – прочитати текст, скласти історію, виокремити зайве, програти історію, зліпити предмет тощо.

2.ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Взяти до відома інформацію заступника директора з навчально-виховної роботи Муращенко О.В.

2.2.Схвалити рішення педагогічних працівників щодо вибору проєктів електронних версій оригінал-макетів підручників:

1. «Українська мова. Буквар» навчальний посібник для 1 класу закладів загальної середньої освіти (у 6-и частинах) (авт. Вашуленко М. С., Вашуленко О. В., Прищепа О. Ю.);

2.«Математика» навчальний посібник для 1 класу закладів загальної середньої освіти (у 3-х частинах) (авт. Скворцова С. О., Онопрієнко О. В.);

3.«Я досліджую світ» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Гільберг Т. Г., Тарнавська С. С., Павич Н. М.);

4. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти (Кондратова Л. Г.);

5.«Англійська мова» підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) (авт. Мітчелл Г. К.)

2.3.Педагогічним працівникам Сіпаковій Л.А, Муращенко О.В.,Золотухіній Н.О., Чумак І.Ф., Жарій Т.В. надати пропозиції щодо розподілу п’яти альтернативних підручників у порядку пріоритету.

                                                                                                                          До 02.03.2023

2.4.Заступнику директора з НВР Муращенко О.В:

2.4.1 Заповнити спеціальну форму вибору електронних версій оригінал-макетів підручників (додаток 3 до листа МОН України від 27.01.2023 № 1/1299-23) з використанням модуля прозорого вибору підручників на базі програмного забезпечення «КУРС: Школа».

                                                                                                                         До 02.0232023

2.4.2. Здійснити розподіл п’яти альтернативних підручників з кожного предмету (інтегрованого курсу) у порядку пріоритету при заповненні спеціальної форми з урахуванням пропозицій педагогічних працівників, які здійснювали вибір.

                                                                                                                          До 02.03.2023

  1. Заступнику директора з НВР Василенко Л.П.:

2.5.1Оприлюднити на сайті ліцею протокол засідання педагогічної ради з підписами членів педагогічного колективу, які здійснили безпосередній вибір електронних версій оригінал-макетів підручників для 4 класу.

                                                                                                                          До 02.03.2023

2.5.2Оприлюднити на сайті ЗЗСО результати вибору проєктів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника в електронному вигляді (pdf-формат).

 

 

            Голова:                                                                    М.М.Гончаренко

 

            

                                                     

            Секретар:                                                                І. В. Юренко

 

 

 

Згідно з оригіналом

 

Директор школи                                                                                      Марія ГОНЧАРЕНКО

 

 

 

Список присутніх педагогічних працівників

З наказом ознайомлені:

 

Боброва І.В.

Вапірова А.С.

Василенко Л.П.

Гайворонська Н.В.

Глушенко І.М.

Дементьєва А.Р.

Дребущак І.Л.

Жарій Т.В.

Жиліна А.Б.

Золотухіна Н.О.

Казачук Ю.В. 

Космакова Л.Є.

Кудій О.В. 

Куча С.Ю.

Лобанова Н.В.

Муращенко О.В.

Остапець І.Г.

Сіпакова Л.А.

Сова Т.І.

Солодка С.І. 

Тішкіна І.А.

Фролова Н.Т. 

Черепинська Л.В.

Чумак І.Ф.

Юренко І.В.

Яценко О.В.